Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de Casa Les Germanes C.B., d’ara en endavant també el prestador, domiciliada al c / Major, 11 Gramuntell (Ribera d’Ondara) – 25217 La Segarra, Lleida, Espanya, i e-mail: hola@casalesgermanes.com
Casa Les Germanes C.B, com a responsable de el present Lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la RGPD, Casa Les Germanes C.B. t’informa que les dades que voluntàriament ens estàs facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web. Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Casa Les Germanes pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, t’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a Casa Les Germanes perquè procedeixi a el tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.
En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de la normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 de l’RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats a què és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D’acord amb aquestes normatives, doncs, t’informem que tens dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a hola@casalesgermanes.com, indicant com Assumpte: ” drets RGPD “, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Tens dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que poden haver-se vist vulnerats els teus drets en relació a la protecció de les teves dades.

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens facilitis es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
Casa Les Germanes no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Casa Les Germanes en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Casa Les Germanes o estan lliures de drets per a la seva reutilització, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Casa Les Germanes, exonerant al prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
Casa Les Germanes es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.
Casa Les Germanes no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.
La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.
Procedència de les dades
Les dades personals que tracte en casalesgermanes.com procedeixen de:
Formulari de contacte
Formulari de subscripció
Comentaris al bloc

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Casa Les Germanes. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.casalesgermanes.com, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

SUBSCRIPCIÓ A EL BLOC DE casalesgermanes.com
En el cas que l’usuari es subscrigui al bloc, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS I COMENTARIS AL BLOC
En el cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums o al bloc de la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris de fòrum i del bloc online.

PUBLICACIÓ DELS TESTIMONIS
En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web.
Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni serà el seu nom i cognoms, fotografia, nom del seu web i direcció URL del web.
Els testimonis poden ser recuperats a través de formularis, sol·licituds privades a través de correu electrònic, o en les àrees dedicades de les xarxes socials de Casa Les Germanes, com pot ser l’àrea testimonis de Facebook, Google MyBussiness…

CORREUS COMERCIALS
Casa Les Germanes no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Casa Les Germanes amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Casa Les Germanes es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Darrera actualització: 15 de juny del 2020

No et perdis les novetats

Subscriu-te a la nostra newsletter