Termes i condicions

La cancel·lació efectuada per l’usuari dintre dels 10 dies anteriors a la data d’arribada dona lloc a les següents penalitzacions:

a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total d’estada.

b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 30% del preu total d’estada.

c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.

Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada. Recorda que en la reserva d’allotjaments turístics no disposes dels 14 dies de desistiment.

Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilizar.

Si no us hem confirmat la reserva en un termini de 24 hores, s’entén que no ha estat acceptada o hi ha hagut algun problema. Si us plau, poseu-vos en contacte per esbrinar què ha passat.

El client reconeix i té clar que el present contracte no és un contracte de lloguer d’habitatge, és un contracte de lloguer turístic. El total de places ocupades serà de 8 persones. El client no pot allotjar un major nombre de persones que el pactat aquí. No és permès convidar a fer us de les instal·lacions a altres persones que no figuren en el total de places ocupades d’aquest contracte, a no se que es demani a la propietat (amb un cost extra a convenir).  El preu i l’estada està fixat en l’apartat “Tarifes i contacte”

La propieta ha mostrat l’establiment al client abans d’ocupar-lo, i aquest esta d’acord amb l’estat d’higiene del mateix, així com en el
seu contingut material i preu. L’empresa o persona encarregada té dret a entrar a l’establiment, bé sigui per fer comprovacions
rutinàries de l’estat del mateix, bé per causa major o d’altres inconvenients. El client és responsable dels danys que pugui ocasionar
durant l’estada. Qualsevol problema en aparells o serveis que pugui presentar-se en l’establiment, es comunicarà al propietari.

No s’admeten animals domèstics.

En els espais exteriors, la propietat no es responsabilitza d’accidents. En cas d’allotjar-se nens, els pares o tutors són íntegrament
responsables de la seva vigilància i tutela.
En cas de robatori la propietat declina tota responsabilitat, essent el client lliure de subscriure una assegurança amb terceres persones
per a cobrir tal eventualitat.

El client es compromet a trametre els termes i condicions d’aquest contracte a la resta d’allotjats.

No et perdis les novetats

Subscriu-te a la nostra newsletter